กรุณาถอดรองเท้า


10

ถอด = กอด

ฉันชอบถอดรองเท้า = ฉันชอบกอดรองเท้า


8

กัดรองเท้า

กรุณาถอดรองเท้าเดี๋ยวนี้ =กรุณากัดรองเท้าเดี๋ยวนี้


เสนอนิยามใหม่

กรุณาถอดรองเท้า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง