นิยามที่ดีที่สุด
กรุณาถอดรองเท้า

ถอด = กอด


ฉันชอบถอดรองเท้า = ฉันชอบกอดรองเท้า

กรุณาถอดรองเท้า

กัดรองเท้า


กรุณาถอดรองเท้าเดี๋ยวนี้ =กรุณากัดรองเท้าเดี๋ยวนี้