นิยามที่ดีที่สุด
ไวอาก้า

เป็นยาที่ใช้แล้วสามารถทำให้หำมึงใหญ่ขึ้น แล้วเรืองแสงอีกทั้งได้มีปีกบนหำ อัลลอย ไอสตุ๊ด ได้จารึกไว้นะที่นี้


หาซื้อได้ตามร้านหำปลอมทั่วไปไวอาก้า