ไวอาก้า


0

เป็นยาที่ใช้แล้วสามารถทำให้หำมึงใหญ่ขึ้น แล้วเรืองแสงอีกทั้งได้มีปีกบนหำ อัลลอย ไอสตุ๊ด ได้จารึกไว้นะที่นี้

หาซื้อได้ตามร้านหำปลอมทั่วไปไวอาก้า


เสนอนิยามใหม่

ไวอาก้า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง