นิยามที่ดีที่สุด
วอก

เป็นอาการของคนที่ทาแป้งจนหน้าขาว


นี่ อีดอก หล่อนทาแป้งมาหน้าวอกเชียวน่ะย่ะ