วอก


1

เป็นอาการของคนที่ทาแป้งจนหน้าขาว

นี่ อีดอก หล่อนทาแป้งมาหน้าวอกเชียวน่ะย่ะ


เสนอนิยามใหม่

วอก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง