นิยามที่ดีที่สุด
วอนโดนตีน

คำนี้อธิบายยากจบ


คนอ่าวอนโดนเตะ

วอนโดนตีน

ซึ่งเคำนี้ค่อนข้างจะอธิบายยากค่ะ


คนอ่านวอนโดนเตะเอาป่าว

วอนโดนตีน

คำนี้อธิบายยากจบ ทำไมล่ะจะเขียนเเค่นี้


คนอ่าวอนโดนเตะ