นิยามที่ดีที่สุด
วอทเดอะฟัค

เป็นเหี้ยไร


วอทเดอะฟัคพ่องงง

วอทเดอะฟัค

แดซอง


..

วอทเดอะฟัค

พ่องมึงสัส


ไอควายยยยยยยยยยยยยยยยยย

วอทเดอะฟัค

อะไรวะ


ใช้กับพวกหัวร้อน

วอทเดอะฟัค

เเม่มึงตายย !


5555555555555555

วอทเดอะฟัค

เป็นควยไร


wtf

วอทเดอะฟัค

อะไรไอ่เหี้ย


วอทเดอะฟัค

อิเดด


่เ้

วอทเดอะฟัค

กูงง


สาดด

วอทเดอะฟัค

ว่าไงสัส


เดียวรู้เลย