วอทเดอะฟัค


10

เป็นเหี้ยไร

วอทเดอะฟัคพ่องงง


5

แดซอง

..


1

พ่องมึงสัส

ไอควายยยยยยยยยยยยยยยยยย


1

เเม่มึงตายย !

5555555555555555


1

อิเดด

่เ้


1

อะไรวะ

ใช้กับพวกหัวร้อน


1

อะไรไอ่เหี้ย


1

เป็นควยไร

wtf


0

ว่าไงสัส

เดียวรู้เลย


0

กูงง

สาดด


-3

ด่า

ยูวอทเดอะฟัค


เสนอนิยามใหม่

วอทเดอะฟัค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง