นิยามที่ดีที่สุด
วอกนัก

ฉลาดแกมโกง


หลอกกินลูกชิ้นฉันหรอ ไอ้วอกนัก