วอกนัก


1

ฉลาดแกมโกง

หลอกกินลูกชิ้นฉันหรอ ไอ้วอกนัก


เสนอนิยามใหม่

วอกนัก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง