ว๊อง


1

เป็นภาษาเหนือ ของคำว่า "ชักว่าว"

ไม่ว่าง ว๊องอยู่


เสนอนิยามใหม่

ว๊อง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง