นิยามที่ดีที่สุด
ว๊อง

เป็นภาษาเหนือ ของคำว่า "ชักว่าว"


ไม่ว่าง ว๊องอยู่