ไรเเว๊


1

มาจากคำว่า อะไรวะ

นี่มันไรเเว๊


เสนอนิยามใหม่

ไรเเว๊
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง