ไรแว๊


1

ไรแว๊ หมายความว่า อะไรวะ ซึ่งเป็นภาษาวัยรุ่น ซึ่งจะนิยมพูด
ตอนที่ตัวเองโกรธ ซึ่งเป็นความรำคาญด้วย

A: B มานี่หน่อยดิ
B: มึงมีไรแว๊ คนจะหลับโว้ย!!


เสนอนิยามใหม่

ไรแว๊
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง