นิยามที่ดีที่สุด
ไรแว๊

ไรแว๊ หมายความว่า อะไรวะ ซึ่งเป็นภาษาวัยรุ่น ซึ่งจะนิยมพูด
ตอนที่ตัวเองโกรธ ซึ่งเป็นความรำคาญด้วย


A: B มานี่หน่อยดิ
B: มึงมีไรแว๊ คนจะหลับโว้ย!!