นิยามที่ดีที่สุด
รวงข้าว

รวงข้าว ม.1/7


โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก
รวงข้าววว ชอบ ทอม