นิยามที่ดีที่สุด
ระแวก

= ละแวก = {เขต}{บริเวณ}{แถว}(อาณาเขต)(ขอบเขต)
[จำวิธีสะกดสับสนกับคำว่า ระแวง ระวัง]


ระแวกบ้านคุ้นเคยกันค่ะ สงสัยต้องไปคุยกันเรื่องนี้ดูค่ะ เพราะไม่ปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินเลยค่ะ [By บ้านสายไหม]