ระแวก


1

= ละแวก = {เขต}{บริเวณ}{แถว}(อาณาเขต)(ขอบเขต)
[จำวิธีสะกดสับสนกับคำว่า ระแวง ระวัง]

ระแวกบ้านคุ้นเคยกันค่ะ สงสัยต้องไปคุยกันเรื่องนี้ดูค่ะ เพราะไม่ปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินเลยค่ะ [By บ้านสายไหม]


เสนอนิยามใหม่

ระแวก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง