นิยามที่ดีที่สุด
ราวี

สามีคงงี่(น้องถั่ว/ฮงบิน) ชอบพูดว่า ฮงบินงามศิลปะของเรา ทั้งที่เมมเบอร์คนอื่นไม่พูดคำว่า ของเรา


ฮงบินของเรา ฮงบินงานศิลปะของเรา #ฟินน่ะคู่นี้