นิยามที่ดีที่สุด
เราและนาย

เพลงของพี่เสก โลโซ


จากวันนี้ จะมีเรา เราและนาย