เราและนาย


1

เพลงของพี่เสก โลโซ

จากวันนี้ จะมีเรา เราและนาย


เสนอนิยามใหม่

เราและนาย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง