รยองกู


1

เมียคูยอน ชอบชัก(ใย)ให้โลกิคายู♡

รยองกูรักคูยอน
รยองกูรักเด็กฮะ


เสนอนิยามใหม่

รยองกู
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง