นิยามที่ดีที่สุด
เรียล

real = จริง
บางครั้งเอามาไว้ใช้กับคู่จิ้น ความหมายทำนองว่า
คู่ ### ดูเป็นความจริง ดูเรียล


ฮุนฮานอิสเรียล
ชานแบคอิสเรียล