เรียล


1

real = จริง
บางครั้งเอามาไว้ใช้กับคู่จิ้น ความหมายทำนองว่า
คู่ ### ดูเป็นความจริง ดูเรียล

ฮุนฮานอิสเรียล
ชานแบคอิสเรียล


เสนอนิยามใหม่

เรียล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง