นิยามที่ดีที่สุด
เรียวกาก

เด็กชายคนนึงที่มีความกากประดับหัวสมอง..


กาก!! คุณเชื่อคุณก็กากได้ by เรียว..