นิยามที่ดีที่สุด
ร้ายกาจ!

ควย


ควยว่ะ

ร้ายกาจ!

ร้ายมาก, ร้ายยิ่ง
ณ ตอนนี้ฮิตมากไม่รู้ทำไม? - -


เธอนะมันร้ายกาจ!