นิยามที่ดีที่สุด
รัย

= รับ
「อาจเกิดจากการพิมพ์สัมผัสผิดพลาด เนื่องจาก ปุ่มอักษร ย ยักษ์ กับ บ ใบไม้ อยู่ติดกัน」


"รัยสมัครอยู่ค่ะ" 「น้ำใบย่านาง @ May 10 at 12:54am」「= รับสมัครอยู่ค่ะ」