ระมะมะโลย


1

ฉันชอบเทอจังเลย

ชอบหรือรัก


เสนอนิยามใหม่

ระมะมะโลย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง