นิยามที่ดีที่สุด
ระมะมะโลย

ฉันชอบเทอจังเลย


ชอบหรือรัก