ไรมุง


1

เพี้ยนมาจากคำว่าไรมึง

สีไรมึง เป็น สีไรมุง


เสนอนิยามใหม่

ไรมุง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง