นิยามที่ดีที่สุด
ไรมุง

เพี้ยนมาจากคำว่าไรมึง


สีไรมึง เป็น สีไรมุง