ราม


1

ราม

รามา


เสนอนิยามใหม่

ราม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง