นิยามที่ดีที่สุด
ะไระะำพ

Twitter ลืมเปลี่ยนภาษา


้ะะยซฝฝะไระะำพใแนท