ระบำอินเดีย


4

ระบำของเสี่ยวลู่ ผู้มีรอยยิ้มอุดมไปด้วยตีนกา

สุดยอดระบำอินเดียต้องลู่หาน b


เสนอนิยามใหม่

ระบำอินเดีย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง