ระเบิดเหมือง


1

การที่ โดนเกร์เอาตูต ชายปกติ

มึงเคยโดนระเบิดเหมืองป่าวว่ะ


เสนอนิยามใหม่

ระเบิดเหมือง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง