ราบิน


1

คู่ 93Line ของ วิกซ์ ฟินสุดๆ พอๆกับ เลโอเอ็นเลย

ฮงบินของเรา~~~~ (ราวีชอบพูดคำนี้)


เสนอนิยามใหม่

ราบิน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง