นิยามที่ดีที่สุด
ราบิน

คู่ 93Line ของ วิกซ์ ฟินสุดๆ พอๆกับ เลโอเอ็นเลย


ฮงบินของเรา~~~~ (ราวีชอบพูดคำนี้)