นิยามที่ดีที่สุด
โรปิ๊

คือ ใอหื่นคนหนึ่ง ซึ่งชื่นชอบการ Fap
เป็นชีวิตจิจใจ เหมือนจอห์น ชาวไร่


ไม่รู้ว่ะ