โรปิ๊


1

คือ ใอหื่นคนหนึ่ง ซึ่งชื่นชอบการ Fap
เป็นชีวิตจิจใจ เหมือนจอห์น ชาวไร่

ไม่รู้ว่ะ


เสนอนิยามใหม่

โรปิ๊
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง