รุ่มรวย


0

= [ว.] รวยมาก รวยรุ่ม หรือ รํ่ารวย ก็ว่า. [ส่วนใหญ่พบในภาษาวรรณกรรม เช่น งานเขียน นิยาย ฯลฯ ในภาษาพูด ภาษาเขียน หรือการใช้งานปกติ มักใช้ ร่ำรวย มากกว่า]

[5 พฤศจิกายน 2549] จริง ๆ แล้วซูดานมีวัฒนธรรมที่เป็นของตัวเอง และรุ่มรวยทางวัฒนธรรมทีเดียว ส่วนประเพณีแบบอาหรับและอิสลามเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมซูดาน นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องประสบการณ์ท้องถิ่นแบบชาวแอฟริกัน [By นิรันศักดิ์ บุญจันทร์ @ 20 มกราคม 2557]


เสนอนิยามใหม่

รุ่มรวย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง