ระยำ


1

เป็นคำด่า

แม่ง!!!ระยำแล้วแสรดดดดดดดดดดดดด


เสนอนิยามใหม่

ระยำ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง