นิยามที่ดีที่สุด
ระยำ

เป็นคำด่า


แม่ง!!!ระยำแล้วแสรดดดดดดดดดดดดด