นิยามที่ดีที่สุด
เรย์ ออเทก้า

Minus 5


-5

เรย์ ออเทก้า

55555


5555555555

เรย์ ออเทก้า

กุจะสอน math ไอ้สัส
ควยไร กุจะสอนmath ไอ้สัส
กุไม่กลับฟิลิปปินหรอกสาสสส


เย็ดแม่