นิยามที่ดีที่สุด
แอบแซบ

แอบแซบ
แอบ=การกระทำบางอย่างโดยพยายามไม่ให้ใครเห็น
แซบ=อาการเผ็ดร้อน จนต้องเป่าปาก สูดลม ซืดดด... อ้า...
แอบแซบจึงแปลการร่วมเพศแต่พยายามไม่ใครเห็น
แต่ก็ยังคงมีเสียงสูดลม เป่าปากเล็ดลอดออกมา


A : เมือคืนกุเห็นมึงเดนหายไปตรงทางหนีไฟ ไปไหนกับแฟนวะ
B : เห้ย.. เปล่าวะ มีเรื่องคุยกันนิดหน่อย
A : แหม่ มึงไปแอบแซบอะดิ กุได้ยินเสียง
B : เอ่อออ.....