นิยามที่ดีที่สุด
เเอบชอบ

ตุเรงเคงนัง


บอสตุเรงเคงนัง...