นิยามที่ดีที่สุด
ไอ้บ้ากาม

คนที่ชอบทำอะไรที่คนอื่นไม่ทำเช่นวันนี้ปลื้มมันถอดกางเกงกลาง
ห้องโดนด่าว่า


ไอ้บ้ากามไอ้โรคจิตวิปลิส