นิยามที่ดีที่สุด
อาบัง

เมียของอาเบะทำกันบ่อยๆ


คำพูดของอาบัง "มึงไปไหนมาไอ้เบะ"