นิยามที่ดีที่สุด
ไอบ่า

งูล


ไอบ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


งูล