นิยามที่ดีที่สุด
โอ้เบบี้ตับ

กินตับ


ปะๆ เราไปโอ้เบบี้ตับกัน