นิยามที่ดีที่สุด
แอ้บแบ้ว

ดู "แอ๊บแบ๊ว" (เขียนไม่เหมือนกัน ความหมายเหมือนกัน แต่อันนี้เขียนผิด)


นิโคสเทริอ้า เป็นเมพของความแอ๊บแบ๊ว ที่ไม่ยอมรับตัวเอง แล้วออกแคมเปญ "แรง" ออกมาแก้ตัว