นิยามที่ดีที่สุด
แอ๊บโปร

เเอ๊บโบร


เล็บกูแอ๊บโบร

แอ๊บโปร

แอ๊บแปลว่า
โบรแปลว่า


เล็บกูแอ๊บโบร