นิยามที่ดีที่สุด
เเอบรัก

เเอบรัก


เทอๆเราเเอบรักเด็ก 1/5

เเอบรัก

คำว่าแอบรักนั้นเป็นเพียงความรู้สึกที่เรามีให้ใครบางคน
แต่ไม่อยากบอกหรือพูดให้ใครรู้เท่านั้นความรู้สึกนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเอง


นายก. แอบรัก นางข. แต่ไม่กล้าบอกได้แต่เพียงเก็บไว่ในใจ