นิยามที่ดีที่สุด
ไอเบ้อ

พวกขี้โม้ หูดำ หรรมลีบ


มึงอย่าไอเบ้อถิ

ไอเบ้อ

เกย์อยุปากคอน หน้ม่อหูดำ


เมิงนิไอเบ้อจริงๆๆๆ