นิยามที่ดีที่สุด
ไอ้แบล็ค

คือสิ่งมีชีวิตหนึ่งอาศัยอยู่ในเพจ เรดดิสคัฟเวอรี่ เป็นตัวหลักของเรื่องทำไมล่ะ "ถ้าไม่มีไอ้แบล็ค ไอ้เรดก็หมดมุข"


-