นิยามที่ดีที่สุด
อุบร๊ะ

เป็นคำอุทาน อารมณ์แปลกประหลาดใจ


อุํบร๊ะ สาวคนนี้น่ารักจริงๆเลย