แม่


1

คนที่โดนด่ารองมาจากพ่อ

แม่มึงตาย


1

เมียพ่อมึง ลูกยายมึง อีดอก

ลูกอีดอก


เสนอนิยามใหม่

แม่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง