นิยามที่ดีที่สุด
แม่

เมียพ่อมึง ลูกยายมึง อีดอก


ลูกอีดอก

แม่

คนที่โดนด่ารองมาจากพ่อ


แม่มึงตาย