แมะ


1

เสียงเพี้ยนมาจากคำว่า มั้ย

ผมบอกกับคุณตรงๆได้แมะ


เสนอนิยามใหม่

แมะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง