นิยามที่ดีที่สุด
แมะ

เสียงเพี้ยนมาจากคำว่า มั้ย


ผมบอกกับคุณตรงๆได้แมะ