ม่


1

ศัพท์ภาษาตลาดล่าง

ม่ได่ทํเลกุม่รุ


เสนอนิยามใหม่

ม่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง