มะ


1

ไม่ไงฟะ

เรามะดั้ยปายลิ้วนะ
แปลว่า เราไม่ได้ไปแล้ว


เสนอนิยามใหม่

มะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง