ภาษาอังกุหริด


3

มาจาก ภาษาอังกฤษ แต่พูดกระแดะัๆ นิสนุง

ภาษาอังกุหริดของอนุบาลง่าย ประถมก็ง่ายนิสนุง มัธยมก็ค่อนข้างยาก แต่พอเรียนมหาลัยอ่ะ ยากมว๊ากกก


เสนอนิยามใหม่

ภาษาอังกุหริด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง