นิยามที่ดีที่สุด
ภาษาอังกุหริด

มาจาก ภาษาอังกฤษ แต่พูดกระแดะัๆ นิสนุง


ภาษาอังกุหริดของอนุบาลง่าย ประถมก็ง่ายนิสนุง มัธยมก็ค่อนข้างยาก แต่พอเรียนมหาลัยอ่ะ ยากมว๊ากกก