นิยามที่ดีที่สุด
ภอภีม

น่ารัก สดใส ยิ้มเก่ง ใครเห็นก็จะต้องประทับใจ


สดใส