ภอภีม


1

น่ารัก สดใส ยิ้มเก่ง ใครเห็นก็จะต้องประทับใจ

สดใส


เสนอนิยามใหม่

ภอภีม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง