ไม้


3

เอาไว้ตีหัวพ่อมึงไง

ควาย


เสนอนิยามใหม่

ไม้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง