ไม่


1

ก็คือไม่ไง ไม่อ่ะ ไม่น่ะ ไม่รู้สิน่ะ ไม่

ไม่


เสนอนิยามใหม่

ไม่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง