นิยามที่ดีที่สุด
ไม่

ก็คือไม่ไง ไม่อ่ะ ไม่น่ะ ไม่รู้สิน่ะ ไม่


ไม่