นิยามที่ดีที่สุด
แก๊ง ลูกไก่

แผ่นของแก็งลูกไก่
เราจะตุ๋ยทักษิน
จับทักษินทำเมืยแล้วจับมันทำหมัน


ดีไหม

แก๊ง ลูกไก่

แผ่นจากทีมTomollo
เราจะเอาc4ใสรองเท้า
แล้วรอแม้วกลับมา เอารองเท้าใส่c4ข่วางแม้ว ในวงล้อมของพวแม้ว
พวกเราเกลียด แม้ว


แก็งลูกไก่

แก๊ง ลูกไก่

แก็ง ลูกไก่เรามีหรายสาขา บุครากร มีคุณภาพ


แก็ง ลูไก่