แก๊ง ลูกไก่


1

แผ่นจากทีมTomollo
เราจะเอาc4ใสรองเท้า
แล้วรอแม้วกลับมา เอารองเท้าใส่c4ข่วางแม้ว ในวงล้อมของพวแม้ว
พวกเราเกลียด แม้ว

แก็งลูกไก่


1

แผ่นของแก็งลูกไก่
เราจะตุ๋ยทักษิน
จับทักษินทำเมืยแล้วจับมันทำหมัน

ดีไหม


0

แก็ง ลูกไก่เรามีหรายสาขา บุครากร มีคุณภาพ

แก็ง ลูไก่


เสนอนิยามใหม่

แก๊ง ลูกไก่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง